Onderwerp: Bezoek-historie

Vraagbaak RVV 1990 en BABW
Publicatiedatum:01-01-1992

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Hoofddirectie van de Waterstaat, Afdeling Verkeersrecht (RV)

 

Samenvatting

Het nieuwe Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) roepen in de praktijk vragen op. Onderhavige bundel is samengesteld uit vragen en opmerkingen over het RVV 1990, het BABW, de uitvoeringsvoorschriften, en de toepassingspraktijk. Beoogd wordt de uitwisseling te bevorderen van ideeën en oplossingen die van belang (kunnen) zijn voor ieder die betrokken is bij de toepassing van de verkeersregels.

 

Annotatie

58 p.
30 cm
Lit. opg.: p. 55-56

Naar boven