Onderwerp: Bezoek-historie

De voorrangsregeling voor fietsers op rotondes met fietspaden : een studie naar de meest geschikte voorrangsregelingen voor rotondes, met speciale aandacht voor de fietsers op vrijliggende fietspaden
Publicatiedatum:01-01-1994

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. van Minnen& L. Braimaister; Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

 

Samenvatting

Geeft een verslag van een onderzoek naar de voorrangsregeling voor fietsers op vrijliggende fietspaden rond rotondes van na 1985. Op deze nieuwere rotondes heeft het verkeer dat zich op het plein bevindt voorrang op het toerijdende verkeer. Tot voor kort werden fietsers op vrijliggende fietspaden rondom deze pleinen 'uit de voorrang' gehaald. Sinds enkele jaren verschijnen er pleinen waarbij ook de fietsers voorrang krijgen op het autoverkeer dat het plein oprijdt. Besteed ook aandacht aqn de regeling van de voorrang op rotondes van voor 1985, waarop het verkeer meestal geen voorrang heeft.

 

Annotatie

49 p.
tab.
Met lit. opg.
Met samenvatting in het Nederlands en Engels.
In opdracht van Rijkswaterstaat, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Verkeersveiligheid.
Rapport SWOV R-94-73

Naar boven