Onderwerp: Bezoek-historie

Voorlichtingsborden voor onoverzichtelijke bochten
Publicatiedatum:01-01-1987

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Verkeerskundig Studiecentrum (VSC) Rijksuniversiteit Groningen (RUG); A.M.T. Bötticher en H.H. van der Molen

 

Samenvatting

Bevat de resultaten van een onderzoek naar het effect van voorlichtingsborden met risico-informatie erop. In oktober en november 1987 hebben 6 van deze borden vlak voor onoverzichtelijke bochten in de weg Donderen-Norg gestaan. Een aantal proefpersonen hebben twee maal over deze weg gereden: eenmaal voordat de borden er stonden en eenmaal terwijl de borden er stonden. Een deel van hen had de eerste keer voor de rit risico-informatie gehad. De weg is in drie categoriën onderverdeeld. Van de proefpersonen zijn alleen de snelheden voor bochten gemeten wanneer ze een vrije snelheidskeus hadden, d.w.z. niet gehinderd werden door ander verkeer. Gevonden is dat voorlichtingsborden effect hadden in die bochten waar ze direct voor stonden. Er kon weinig generalisatie van dit effect naar bochten zonder borden worden aangetoond. De aanbeveling is gegeven om per campagne de plaats waar borden geplaatst moeten worden steeds opnieuw te bekijken, zodat ze op plaatsen terecht komen waar de weggebruiker de gegeven raadgeving direct kan opvolgen.

 

Annotatie

45 p. fig.
30 cm
VK 87-22. - Lit. opg. : p. 39-40. - Onderzoek in opdracht van de Directie Verkeersveiligheid (DVV) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. - Met Engelse samenvatting.
ISBN 906807119X

Naar boven