Onderwerp: Bezoek-historie

Visintrek via het sluizencomplex IJmuiden : oriënterend onderzoek naar de intrek van zeeforel (Salmo trutta L.)
Publicatiedatum:01-01-1991

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M. Klinge, M.P. Grimm; publ. Witteveen + Bos Raadgevende Ingenieurs

 

Samenvatting

Ten behoeve van de planvorming voor de toekomstige renovatie van het sluizencomplex in IJmuiden, waartoe in het kader van de Derde Nota Waterhuishouding (NW3) en het Rijnactieprogramma (RAP) ruimte is gereserveerd voor aanpassingen ter bevordering van de passagemogelijkheden voor diadrome vissoorten, is een oriënterend onderzoek uitgevoerd naar de intrek van zeeforel. Het onderzoek omvatte bevissingen van de buitentoeleidingskanalen, het buiten- en binnenspuikanaal, en de schutkolken. De gebruikte materialen voor de bevissing, en de gevolgde methode worden besproken. Het onderzoek leerde dat het vaststellen van de hoeveelheid zeeforel die zich op enig moment in het buitengebied bevindt, prioriteit behoeft. Belangrijk daarbij is om te weten of de dieren gemotiveerd zijn om in te trekken en zo ja, in welke periode ze dat vooral zijn. Bevissing met een combinatie van actieve en passieve vistuigen lijkt hiertoe een goede methode.

 

Annotatie

46 p.
fig., tab. ; 30 cm
Lit. opg.: p. 45-46. - Nota ANW 91.02. - In opdracht van [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH), afdeling ANWW

Naar boven