Onderwerp: Bezoek-historie

De vierde peiling gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid
Publicatiedatum:01-01-1992

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Hans Oude Egberink, Peter F. Lourens; Verkeerskundig Studiecentrum Rijksuniversiteit Groningen

 

Samenvatting

Beschrijft een enquête-onderzoek onder nederlandse gemeenten naar aspekten van het gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid. Aan de orde komen : - de organisatie van het beleid ; - de omvang van het beleid en de invloed van verkeersveiligheid op andere beleidsterreinen ; - de uitvoering van het beleid en maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid die voortvloeien uit het beleid ; - de resultaten van het beleid en de genomen maatregelen. Daarnaast wordt de stand van zaken met betrekking tot gemeentelijke reacties op de Actie -25% besproken.

 

Annotatie

67 p.
tab. ; 22 cm
VK 92-04. - Met samenvatting in het engels. - In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat Hoofdafdeling Verkeersveiligheid

Naar boven