Onderwerp: Bezoek-historie

Vierde Nota waterhuishouding : regeringsbeslissing
Publicatiedatum:01-12-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Hoofdkantoor van de Waterstaat (RWS,HKW)]; Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV); Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM); Uni

 

Samenvatting

De Hoofddoelstelling van NW4 houdt in het hebben en houden van een veilig en bewoonbaar land en het instandhouden van gezonde en veerkrachtige watersystemen, waarmee een duurzaam gebruik blijft gegarandeerd. In deze nota komen aan de orde watersystemen, de thema's veiligheid, verdroging, emissies en waterbodems, bestuurlijke organisatie, internationaal waterbeleid en financiële en economische consequenties.

 

Annotatie

163 p.
ill.
Projectleider: A.H.G.C. van der Beesen
Omslagtitel: Waterkader : Vierde Nota waterhuishouding regeringsbeslissing

Naar boven