Onderwerp: Bezoek-historie

Vierde Nota Waterhuishouding - Nota van Antwoord : de inspraakreacties gelezen, samengevat en beantwoord
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Drectoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Hoofdkantoor van de Waterstaat (RWS, HKW)

 

Samenvatting

Samenvatting van de inspraakreacties op de vierde Nota Waterhuishouding (NW4) met daarachter het antwoord van de regering. Alle 99 reacties zijn betrokken bij de opstelling van de regeringsbeslissing en opgenomen in deze Nota.

 

Annotatie

120 p.
Omslagtitel: Waterkader : Vierde Nota waterhuishouding - Nota van Antwoord

Naar boven