Onderwerp: Bezoek-historie

Vierde (4e) interimrapportage
Publicatiedatum:01-01-1985

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Commissie Uitvoering Beheersplan Verontreiniging door Olie (CUBVO) [voorzitter : C. Veld]; [Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland, Directie Friesland, Directie Groningen]

 

Samenvatting

In deze 4e interimrapportage wordt verslag gedaan over de werkzaamheden van de Commissie Uitvoering Beheersplan Verontreiniging door Olie (CUBVO) gedurende de periode van december 1984 t/m mei 1985. In de verslagperiode zijn onder andere aan de orde geweest het CIC Waddenzee, kommunikatie met behulp van semafoon en marifoon, kontrole vanuit de lucht, overleg met duitse kollega's en overleg over nieuwe ontwikkelingen en spreiding van bestrijdingsapparatuur langs de Noordzeekust, bestuurlijke en juridische zaken, F3 olie/gasleiding door de Waddenzee, verslaglegging oliebestrijdingsproeven 1984 en onderzoek via het Oil Pollution Experiment (OPEX) projekt. Voor de uitvoering van het beheersplan heeft de C.U.B.V.O. een eerste tijdsplanning opgezet.

 

Annotatie

29, [9] p.
ill. ; 30 cm.
(CUBVO ; nr. 14)

Naar boven