Onderwerp: Bezoek-historie

Verwijdering harde oeververdediging Maas : bureaustudie
Publicatiedatum:01-01-1994

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

T. van der Meulen en H.J. Verheij; Waterloopkundig Laboratorium

 

Samenvatting

Studie naar de effecten van het verwijderen van de harde oeververdediging (bestorting) in het gebied van kmr 68 bij Maasbracht tot kmr 226 bij Lith, binnen het kader van natuurvriendelijk oeverbeheer. Onderzoek is verricht naar te verwachten erosie van oevers en verondieping van het zomerbed in relatie tot andere functies van de rivier (met name scheepvaart). Tevens is onderzocht of een vegetatie bescherming kan bieden tegen erosie, of kribben erosie en aanzanding kunnen voorkomen, en of vooroevers een oplossing kunnen bieden.

 

Annotatie

ongep.
fig., tab.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Limburg (RWS, LB)
Q1907
Met lit. opg.

Naar boven