Onderwerp: Bezoek-historie

Startnotitie A2 : traject Grathem - Urmond
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Limburg (RWS, LB); eindred. Berkenbosch& Koetsenruijter

 

Samenvatting

Om de doorstroming van het verkeer op de achterlandverbindingen te verbeteren, is voor een aantal deeltrajecten een procedure gestart in het kader van de Tracéwet. Deze Startnotitie schetst de huidige en toekomstige situatie op de A2 (RW2) tussen Grathem en Urmond. Geeft een indruk van oplossingsrichtingen (benutting, verbreding, meest milieuvriendelijke alternatief) en de te onderzoeken effecten daarvan.

 

Annotatie

48 p.
ill.
Vermelding op omslag : Samen werken aan bereikbaarheid

Naar boven