Onderwerp: Bezoek-historie

Vervoeren en Verankeren : onderzoek naar doorvoerstromen en logistieke activiteiten
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Nederlands Economisch Instituut (NEI); L. M. Bus ...[et al.]

 

Samenvatting

Beschrijft het economisch belang van de doorvoer door Nederland en de potenties die er nog zijn op dit vlak. Onderzoekt voorts locatiefactoren die het mogelijk maken logistieke activiteiten te verrichten. In het afsluitend hoofdstuk wordt ingegaan op de kansen en bedreigingen en de rol van de overheid.

 

Annotatie

45 p.
fig., tab., bijl.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Goederenvervoer

Naar boven