Onderwerp: Bezoek-historie

Versterkt beheer Deltawateren : onderzoeksprogramma 87-96 : 2e concept
Publicatiedatum:01-01-1986

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren, Dienst Binnenwateren/RIZA, Dienst Weg- en Waterbouwkunde, direktie Zeeland, direktie Noordzee]; J. Visser

 

Samenvatting

Het onderzoeksprogramma "Versterkt Beheer Deltawateren" geeft informatie over onderzoeken m.b.t. evaluatie en beheer van het Oosterscheldebekken en het Volkerak/Zoommeer (en voor zover van toepassing de Voordelta, het Grevelingen en Veerse Meer en de Westerschelde) in het kader van de bij het "Oosterscheldebesluit" van 1976 gestelde doelen. Deze zijn naast de waarborg voor veiligheid, een behoud van een getijmilieu in de Oosterschelde en de vorming van een zoetwatermeer in het oostelijk compartiment.

 

Annotatie

ill., fig., tab. ; 30 cm
Bevat : Bijlage 1: Onderzoek in de Oosterschelde in het kader van "Versterkt beheer Deltawateren". Bijlage 2: Onderzoek in het Volkerak-Zoommeer in het kader van "Versterkt beheer Deltawateren". Bijlage 3: Onderzoek in de Voordelta in het kader van "Versterkt beheer Deltawateren". - Met lit. opg.

Naar boven