Onderwerp: Bezoek-historie

Verslag van de Commissie voor verbetering van het verkeer tusschen de Zuidhollandsche en Zeeuwsche eilanden met Zuidholland en Noord-Brabant, ingesteld bij beschikking van den minister van Waterstaat van 2 juli 1929, La.K, afdeeling Waterstaat T
Publicatiedatum:14-06-1930

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A.B.G.M. van Rijckevorsel (voorzitter ; Rijkswaterstaat (RWS)

 

Samenvatting

Het gaat met name om de weg tussen Rotterdam en Bergen op Zoom en de verbindingen met de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden en een aantal veren. Problemen zijn dat de veren nauwelijks berekend zijn op het overzetten van auto’s en de aansluitende wegen op de voorziene hoofdweg evenmin. Wat er aan de veren moet worden verbeterd, wordt nauwkeurig opgesomd. Ook de verbetering van een aantal rijks- en provinciale wegen wordt kort beschreven, inclusief een kostenraming per wegvak. Voor Rotterdam-Numansdorp gaat het toch al om 1,5 miljoen gulden; voor Halsteren-Willemstad 900.000 gulden en 700.000 gulden voor het traject Steenbergen Anna-Jacoba. Dan zijn de wegen geschikt voor het opkomende autoverkeer.

 

Annotatie

Net losse bijlagen (in vervolg verslag)
Krt.

Naar boven