Onderwerp: Bezoek-historie

Verslag over den stormvloed van 22/23 December 1894
Publicatiedatum:01-01-1895

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)]

 

Annotatie

+ krt. Bevat: 1. Opgaven door den dampkring en den vloed. 2. Schade door den storm te weeg gebracht

Naar boven