Onderwerp: Bezoek-historie

Verslag over den stormvloed van 12/13 Maart 1906
Publicatiedatum:01-01-1906

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)]

 

Annotatie

+ bijl. Bevat: 1. Overzicht, voor zooveel de groote rivieren en stroomen betreft, van de beide voorafgaande hoogwaterperioden in Januari en Maart 1906. 2. Opgaven over den dampkring en den vloed. 3. Schade door den storm te weeg gebracht

Naar boven