Onderwerp: Bezoek-historie

Verslag der Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 3 maart 1914, no. 4, om te onderzoeken welk tracé uit een technisch en economisch oogpunt het meest in aanmerking komt voor een kanaal tot verbinding van Twenthe met de scheepvaartwegen in Nederland
Publicatiedatum:01-01-1917

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Staatscommissie voor den aanleg van een kanaal naar Twenthe, voorzitter C.A. Jolles

 

Annotatie

186 p.
Met begeleidende correspondentie 1920
Met losse tekeningen
In opdracht van Rijkswaterstaat

Naar boven