Onderwerp: Bezoek-historie

Verslag der Commissie van advies in zake verbetering van den scheepvaartweg van Amsterdam naar de Lek, ingesteld bij beschikking van den Minister van Waterstaat dd. 14 augustus 1915 no. 277 Afdeeling Waterstaat
Publicatiedatum:01-01-1917

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[voorzitter J.C. Ramaer]

 

Annotatie

78 p.
Met losse bijlagen: graf., profielen

Naar boven