Onderwerp: Bezoek-historie

Actieprogramma Diffuse Bronnen: Samen verder voor schoon water : Voortgangsrapportage 1999
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Commissie Integraal Waterbeheer

 

Samenvatting

Geeft de stand van zaken weer van verschillende acties uit het Actieprogramma Diffuse Bronnen. Als aparte bijlagen zijn toegevoegd "Werkboek Diffuse Bronnen 1999" met een overzicht van alle huidige acties en "Gouden Gids" waarin adressen en telefoonnummers van betrokkenen op het gebied van diffuse bronnen binnen de regioplatforms zijn opgenomen.

 

Annotatie

3 dl.
fig., tab.
Deel 2: Werkboek Diffuse Bronnen 1999
Deel 3: Gouden Gids

Naar boven