Onderwerp: Bezoek-historie

Verkenning gebruik conflictmethode bij inhaalmanoevres op een tweestrookweg
Publicatiedatum:01-01-1987

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H/ Botma; Technische Universiteit Delft, Faculteit der Civiele Techniek, Vakgroep Verkeer, Laboratorium voor Verkeerskunde

 

Samenvatting

In een verkennend onderzoek is nagegaan of en hoe de conflictmethode kan worden gebruikt bij inhaalmanoevres op tweestrookwegen. Geanalyseerd is in hoeverre de conflicttechnieken Time To Collision (TTC) en Post Encroachment Time (PET) operationeel te maken zijn bij inhaalmanoevres. Voor het gebruik zijn videoregistraties gebruikt van het inhalen van een langzaam rijdende tractor met aanhanger door snelverkeer. Van de inhaalmanoevres zijn kenmerken bepaald van: de krtikaliteit; het hiaat; de inhaalmanoevre en de overige inhalers in hetzelfde hiaat. Het is mogelijk gebleken uit geobserveerde kenmerken andere af te leiden die de Kritikaliteit representeren en die grotendeels samenhangen met kenmerken van de inhaalmanoevre en de betrokken voertuigen.

 

Annotatie

40 p.
fig., tab. ; 30 cm
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie Verkeersveiligheid (DVV) - ISSN 09200592 - VK 2202303

Naar boven