Onderwerp: Bezoek-historie

Verkeerswetgeving, -gedrag en -veiligheid
Publicatiedatum:01-01-1987

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

P.C. Noordzij; Rijksuniversiteit Leiden, Werkgroep Veiligheid

 

Samenvatting

In het kader van de herziening van de verkeerswetgeving, in het bijzonder van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) is een inventarisatie gemaakt van de beschikbare kennis over verkeerswetgeving, verkeersgedrag en verkeersveiligheid. Aangegeven wordt hoe de kennis is te gebruiken bij een herziening van het RVV. Het tweede deel bevat het verslag van een bijeenkomst onder deskundigen en betreft een aanvulling m.b.t. de kennis en gezichtspunten. Tevens wordt ingegaan op de mogelijkheden voor en gevolgen van het opvolgen van een aantal aanbevelingen tot herziening van het RVV.

 

Annotatie

100 p.
30 cm
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie Verkeersveiligheid (DVV). - R-87/12. - Lit. opg. : p. 73-75
Verkeerswetgeving, verkeersgedrag en verkeersveiligheid

Naar boven