Onderwerp: Bezoek-historie

Verkeersvoorlichting aan ouderen : effekten van voorlichtingsstijlen
Publicatiedatum:01-01-1988

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

G.A.W.M. Heyne, G.J. Muskens; IVA, Instituut voor Sociaal-wetenschappelijk onderzoek van de Katholieke Universiteit Brabant; [voorw. J.H.G. Segers]

 

Samenvatting

Onderwerp van dit rapport is de verkeersvoorlichting aan ouderen zoals deze wordt verzorgd door Veilig Verkeer Nederland (VVN). Het rapport geeft de belangrijkste resultaten van het onderzoek naar de effekten van verschillende stijlen van voorlichting. Achtereenvolgens zullen aan de orde komen een korte beschrijving van het VVN-projekt "Verkeerseducatie aan ouderen", een weergave van de opzet en uitvoering van het onderzoek en het toetsen van de geformuleerde hypothesen, en afsluitend een korte samenvatting en verklaring van de belangrijkste resultaten, gevolgd door enkele aanbevelingen.

 

Annotatie

III, 69 p.
ill., tab. ; 30 cm
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Directie Verkeersveiligheid. - Lit. opg. : p. 69

Naar boven