Onderwerp: Bezoek-historie

Verkeersveiligheid in Woonwijken, een modelmatige benadering : fase 2 van het onderzoek: Verkeersveiligheid en Ontsluitingssystemen
Publicatiedatum:01-01-1988

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

W. van Beek

 

Samenvatting

Bevat de resultaten van een onderzoek naar de kwantificering van verkeersveiligheid in woonwijken volgens een West-Duits rekenmodel. Na een beschrijving van de Duitse methode en de resultaten van het model op de Nederlandse onderzoeksgebieden, volgen een aantal kritische kanttekeningen bij het gebruik van het model en de elasticiteitsanalyse. Het Duitse model blijkt een aantal tekortkomingen te kennen. Onderscheid is gemaakt tussen multiplicatieve modellen (w.o. het Duitse model) en additieve modellen. Aanbevelingen worden gedaan met betrekking tot de te kiezen beste methode.

 

Annotatie

78, [49] p.
ill. ; 30 cm
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Verkeersveiligheid (DVV). Afstudeerscriptie Hogeschool voor Toerisme en Verkeer, sektor Planologie, Verkeer en Vervoer. - Met lit. opg.

Naar boven