Onderwerp: Bezoek-historie

Verkeersveiligheid en mobiliteit : een oriënterend literatuuronderzoek
Publicatiedatum:01-01-1991

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

B.M.W.A. Beke, M. Dullens

 

Samenvatting

Primaire doelstelling van dit vooronderzoek is de ontwikkeling van een projectvoorstel met betrekking tot verkeersveiligheid en mobiliteit, gericht op de leeftijdsgroep 12-16 jaar. Allereerst wordt een gedragsbeïnvloedingsmodel ontwikkeld, ten behoeve waarvan de gedragsdeterminanten zijn bepaald. Op grond van dit model worden enkele concrete educatie-projecten op het gebied van verkeersveiligheid getoetst (Wij gaan weer naar school, Voer liever je verstand eens op, Jong op weg). Deze analyse levert inzicht in hoeverre binnen genoemde projecten aandacht wordt besteed aan de diverse onderdelen die gezamenlijk een effectieve gedragsverandering mogelijk maken. Tevens worden voorstellen geformuleerd voor noodzakelijk aanvullend empirisch onderzoek op dit terrein.

 

Annotatie

ii, 47 p.
30 cm
Lit. opg.: p. 43-47. - In opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL) en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ)

Naar boven