Onderwerp: Bezoek-historie

De verkeersonveiligheid van fietsers en bromfietsers op plattelandswegen
Publicatiedatum:01-01-1987

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M. Hovens

 

Samenvatting

Inventarisatie van gegevens betreffende de ongevalsbetrokkenheid, de intensiteiten en de verkeersprestaties van (brom)fietsers op plattelandswegen. Onderzocht is de relatie tussen weg- en verkeerskenmerken en de ongevallenkans. Op plattelandswegen is bij 10,2 % een fietser betrokken en bij 12,6 % een bromfietser. Relatief veel ongevallen gebeuren bij en in-en uitritten. Na de enkelvoudige ongevallen komen ongevallen met kruisend/afslaand verkeer het meest voor. Door het ontbreken van basisgegevens kan de verkeersprestatie van fietsers en bromfietsers niet worden bepaald. Aanbevelingen worden gedaan voor verder onderzoek naar de weg- en verkeerskenmerken en hun invloed op de verkeersveiligheid.

 

Annotatie

52 p.
fig., tab. ; 30 cm
Bijl. - Lit. opg. - Stageverslag Hogeschool voor Toerisme en Verkeer In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie Verkeersveiligheid (DVV)

Naar boven