Onderwerp: Bezoek-historie

De verkeersonveiligheid in 1988 : een kwantitatieve beschrijving van de verkeersonveiligheid in 1988
Publicatiedatum:01-01-1989

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A. Blokpoel; Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

 

Samenvatting

Geeft een overzicht van de toename van het verkeer en een daling van het aantal verkeersongelukken met en zonder dodelijke afloop in 1988. Dit wordt vergeleken met de verwachte cijfers gebaseerd op de periode 1983-1987. De nog incomplete gegevens t/m augustus 1989 laten een toename zien. De verbetering van de relatieve veiligheid was niet incidenteel, maar past in een lange-termijnontwikkeling die niet alleen in Nederland, maar in alle geïndustrialiseerde landen aan de gang is. Nederland neemt een gunstige positie in wat het aantal verkeersdoden per inwoner betreft. Het verkeer blijft de belangrijkste doodsoorzaak van Nederlanders tussen 5 en 24 jaar, waarbij in de afgelopen jaren bij de bromfietsers sprake was van een toenemend aantal verkeersdoden per reizigerskilometer.

 

Annotatie

48 p.
tab., fig. ; 30 cm
R-89-34. - Rapport opgesteld in het kader van de doelsubsidie van de Hoofdafdeling Verkeersveiligheid van de Rijkswaterstaat (RWS) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. - Met lit. opg. : p. 45-46

Naar boven