Onderwerp: Bezoek-historie

Verkeer en vervoer in beweging
Publicatiedatum:01-01-1990

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

uitg. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie Voorlichting Documentatie en Bibliotheek en de Directie Verkeer en Vervoer

 

Samenvatting

Op populaire wijze worden de problemen geschetst die door ons verplaatsingsgedrag ontstaan en de maatregelen die de overheid hiertegen wil nemen tot het jaar 2010. Dit nieuwe verkeers- en vervoersbeleid staat beschreven in het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer deel D. Aansluitend een test voor elke verkeersdeelname over de huidige problemen in het verkeer en vervoer en de mogelijkheden om zelf een bijdrage te leveren aan het oplossen van deze problemen.

 

Annotatie

19 p.
ill. ; 21 cm

Naar boven