Onderwerp: Bezoek-historie

Verdroging : RWS doe(t) er wat aan ! : een handreiking voor aktiviteiten, m.n. bedoeld voor de regionale direkties van Rijkswaterstaat
Publicatiedatum:01-01-1994

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Werkgroep Verdrogingsbestrijding; red. Hans Lammers

 

Samenvatting

Doel is aan te geven op welke manier vorm en inhoud kan worden gegeven aan de taak van de regionale directies van Rijkswaterstaat bij de bestrijding van verdroging. Biedt inzicht in mogelijke activiteiten gericht op de verdrogingsbestrijding. Geeft noodzakelijke actiepunten aan om deze activiteiten te laten slagen. Doet aanbevelingen, ter nadere besluitvorming, voor het oppakken en uitvoeren van voornoemde activiteiten en acties.

 

Annotatie

9 p.
30 cm
Met bijl.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Funktionele Werkgroep Waterhuishouding (FWW)
Rapportnr. FWW 94/034

Naar boven