Onderwerp: Bezoek-historie

Een verdieping van de oversteek Paapsand Süd : gevolgen voor sedimentatie en baggerinspanning
Publicatiedatum:01-01-1993

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Groningen (RWS, GR), Dienst Getijdewateren (RWS, DGW); J.J. Huizing, R.C.M. Ariaans, H.P.J. Mulder

 

Samenvatting

In het kader van BONIS (Beheer en Onderhoud Natte Infrastructuur) is voorgesteld om de Oversteek Paapsand Süd op een bepaalde overdiepte te baggeren, zodat niet jaarlijks baggerwerk verricht hoeft te worden. Het onderzoek, dat in dit rapport besproken wordt, bestaat uit 2 delen: 1. Een inventarisatie van de morfologische en hydrodynamische ontwikkelingen in het gebied. Hierbij zijn de sedimentatiesnelheden in de geul, het gedrag van de geul en de waterbeweging in het gebied bestudeerd. Tevens zijn gegevens verzameld over de bodemsamenstelling en het zwevend stofgehalte. 2. Een simulatie van de sedimentatie in de geul met behulp van relatief eenvoudige één en twee dimensionale sedimenttransportmodellen, waarbij gebruik is gemaakt van gegevens uit het eerste deelonderzoek. Met de uit metingen afgeleide modelparameters is vervolgens de sedimentatie bij een aantal overdieptes van de geul doorgerekend.

 

Annotatie

25 p.
fig., tab. ; 30 cm
Lit. opg. : p. 25. - Nota GRAN 1993-2008.

Naar boven