Onderwerp: Bezoek-historie

Verantwoord uitbesteden
Publicatiedatum:01-01-1994

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat; voorw. H.M. Schroten

 

Samenvatting

Drie projectgroepen: Beleid, Praktijk en Kosten, hebben zich gebogen over de problematiek van uitbesteden. De werkgroep Beleid geeft haar visie op uitbesteden en licht de vier kerntaken van Rijkswaterstaat door op hun uitbestedingsmogelijkheden. Tevens krijgt het begrip deskundig opdrachtgeverschap invulling en worden drie belangrijke randvoorwaarden voor verantwoord uitbesteden beschreven: deskundigheid, organisatiecultuur en personele kwaliteit. Tenslotte is aangegeven welke rol de buitenwereld (markt) in dit geheel kan spelen. De werkgroep Praktijk beschrijft de uitbestedingspraktijk bij RWS en bekijkt alle fasen van voorontwerp tot en met onderhoud. Verder worden de mogelijke koers van uitbesteden, het deskundig opdrachtgeverschap en de markt beschreven. De werkgroep Kosten verantwoordt waarom het nodig is te komen tot een bedrijfsvoeringssystematiek waarmee een integrale kostentoerekening mogelijk is en formuleert een ruwe, schematische aanpak.

 

Annotatie

80 p.
fig.

Naar boven