Onderwerp: Bezoek-historie

Vegetatiekarteringen van de Friese en Groninger noordkust (1960, 1965, 1970, 1975, 1980 en 1981/83) ~taat, Direktie Groningen Dienstkring Baflo
Publicatiedatum:01-01-1987

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

P. Brouwsema; [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Direktie Groningen, Dienstkring Baflo

 

Samenvatting

De vegetatiekarteringen in de landaanwinningswerken hebben steeds tot doel gehad om de vorderingen van deze werken te volgen en waar nodig de knelpunten aan te geven. Door de toename van het aantal plantensoorten in het bewerkte gebied ontstond er behoefte aan meer informatie over de bedekkingsgraad en de verdeling van de planten. Om aan die behoefte te voldoen werd uiteindelijk gekozen voor een systeem waarin aan de hand van de bedekkingsgraden van de verschillende plantensoorten de vegetatie wordt ingedeeld in vegetatie-eenheden. Naast de vegetatiekarteringen zijn ook hoogtewaarnemingen gedaan. Van deze twee gegevens zijn correlatiegrafieken gemaakt waaruit duidelijk het verband blijkt tussen de hoogteligging van het terrein en de bedekkingsgraad van de betreffende plantensoort. Het bijgevoegde kaartmateriaal bestaat uit vegetatiekaarten op basis van inventarisatiegegevens, schaal 1:25000, landaanwinningswerken in Friesland en Groningen, en vegetatiekaarten op basis van luchtfoto's, schaal 1:5000, Rottumeroog, Rottumerplaat en Kroon's polders Vlieland.

 

Annotatie

38 p.
ill. ; 30 cm
+ 11 krt. Met medew. van de Meetkundige Dienst (MD) te Delft en het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN) te Texel. - Lit. opg. : p. 25. Jaartal op omslag: 1988

Naar boven