Onderwerp: Bezoek-historie

Van opzichter tot waterstaatkundig ambtenaar : een inleidende historische schets over de opzichters, de technisch-ambtenaren en de waterstaatkundig ambtenaren van de Rijkswaterstaat
Publicatiedatum:01-01-1994

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H.C. Toussaint; [voorw. Ben Mooren]; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat

 

Samenvatting

Verkennend onderzoek waarmee een beeld wordt gegeven van de plaats die de waterstaatkundige ambtenaren, en hun voorgangers, innamen en innemen binnen de organisatie van de Rijkswaterstaat (RWS). Ingegaan wordt op hun werkzaamheden, de evolutie van de Vereeniging van Opzichters tot de Vereniging van Waterstaatkundige Ambtenaren van de Rijkswaterstaat (VWAR), de opleiding en scholing van de opzichters, technisch-ambtenaren en waterstaatkundig ambtenaren, en de ontwikkeling van deze functies binnen de dienstkringen.

 

Annotatie

91 p.
foto's, ill.
Met bijl.
Noten : p. 71-81. - Lit. opg. : p. 83-88
Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Vereniging van Waterstaatkundige Ambtenaren van de Rijkswaterstaat (VWAR)(Rijkswaterstaatserie ; 57)

Naar boven