Onderwerp: Bezoek-historie

Monitoring van de effecten van de verruiming 48'- 43' : een eerste evaluatie van de bagger- en stortstrategie : rapport 4
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); Aline Arends, Pauline Kamermans, Ed Stikvoort, Ben de Winder

 

Samenvatting

Het doel van deze evaluatie is een studie te doen naar de veranderingen in morfologie en ecologie van de Westerschelde in de periode 1997-1998 gerekend vanaf het begin van de verruimingswerkzaamheden. Met de resultaten van deze studie is de huidige bagger-en stortstrategie geëvalueerd en wordt een advies gegeven voor eventuele bijstelling van bagger-en stortbeleid. Er is bij de evaluatie gebruik gemaakt van veldmetingen en inzet van modellen. Voor de vertaling van morfologische veranderingen naar de effecten op de biologie is getoetst in hoeverre we in staat zijn om de dichtheid en het voorkomen van bodemdieren te voorspellen met behulp van habitatklasse en habitatgeschiktheid.

 

Annotatie

48 p.
ill.
Rapport RIKZ-99.019
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland, (RWS, ZL)
Project MOnitoring VErdieping Westerschelde (MOVE)
Met lit. opg.

Naar boven