Onderwerp: Bezoek-historie

Vakbekwaamheidseisen rijinstructeurs : een aanzet tot een beleidsnota
Publicatiedatum:01-01-1990

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

I.H. Veling; publ. Traffic Test

 

Samenvatting

In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn de bekwaamheidseisen, die in het kader van de Herziening van de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen (WRM) aan rij-instructeurs en bijscholingsdocenten moeten worden gesteld, uitgewerkt en nader ingevuld. Geeft aan dat toetsing van de vakbekwaamheidseisen inzake kennis en inzicht via een schriftelijke toets/examen kan gebeuren. Eisen met betrekking tot praktische vaardigheden en "attitude-achtige" aspecten van de vakbekwaamheid laten toetsen door examinatoren. Suggesties voor toetsingsmogelijkheden en inventarisatie van exameneisen vormen de basis voor de ontwikkeling van de instructeursopleiding. Beveelt aan, dat de ontwikkeling van leerplannen in nauw overleg en samenspraak met opleidingsinstituten en exameninstituut dient te geschieden.

 

Annotatie

49 p.
30 cm
Met ref. p. 48-49. - Overeenkomst HW-80. - TT89-46. - In opdracht van de hoofdafdeling verkeersveiligheid van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. - Met voetnoten

Naar boven