Onderwerp: Bezoek-historie

Uitwateringssluizen Lauwerszee : rapport modelonderzoek
Publicatiedatum:01-01-1963

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig Laboratorium

 

Annotatie

IV, 21 p.
bijl., 30 cm
M763
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Landaanwinning, Dienst Lauwerszeewerken

Naar boven