Onderwerp: Bezoek-historie

Monitoring van de effecten van de verruiming 48'- 43' : voortgangsrapportage periode 1997 - 1998 : rapport 3
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland, (RWS, ZL)

 

Samenvatting

Beschrijving van morfologische, fysische, chemische en biologische aspecten. Het meetprogrmma is er in hoofdzaak op gericht om veranderingen in de Westerschelde op het niveau van het gehele watersysteem in beeld te brengen.

 

Annotatie

36 p.
ill.
krt.
Nota AXW-99.005
Project MOnitoring VErdieping Westerschelde (MOVE)
Met lit. opg.

Naar boven