Onderwerp: Bezoek-historie

Trisula berekeningen seiches Europoort : Seiches-berekeningen in het kader van de tracé-nota Europoortkering
Publicatiedatum:01-01-1991

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H. Kernkamp; Waterloopkundig Laboratorium

 

Samenvatting

Doet verslag van de Trisula berekeningen die zijn uitgevoerd om inzicht te krijgen op de invloed van een afgesloten stormvloedkering in de Rotterdamse Waterweg op de maximaal te verwachten waterstanden veroorzaakt door seiches bij deze kering en in de rest van het Europoortgebied. Legt de nadruk op de modellering van de dempende werking van haventerreinen die bij deze waterstanden onder zullen lopen, en vergelijkt de rekenresultaten van het gebruikte Trisula- en Pharosmodel.

 

Annotatie

2 dl.
fig., tab. ; 30 cm
Z434. - In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Bouwdienst (RWS, BD) (deel 1) en Dienst Getijdewateren (RWS, DGW) (deel 2). - Deel 1 : tekst. - Deel 2 figuren

Naar boven