Onderwerp: Bezoek-historie

Transferia
Publicatiedatum:01-01-1990

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

B. Egeter, Th.J.H. Schoemaker, M.J. Nobelen, J.G. Quee, J.H.M. Seerden; uitvoerend instituut TU Delft, vakgroep verkeer Adviesbureau RBOI Rotterdam

 

Samenvatting

In het tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer wordt het begrip "Transferia" geïntroduceerd, waarbij tevens een aantal aspeketen aan de orde worden gesteld, zoals o.a.: Wat zijn transferia? Waar moeten ze komen? enz. Gepoogd wordt de aspekten nader te analyseren om inzicht te krijgen in de levensvatbaarheid van het transferium-koncept. Wegens het complexe karakter van de problematiek, wordt de studie in vier fasen onderscheiden. Werkt twee fasen uit: theorievorming t.a.v. situering van transferia en analyse welke additionele voorzieningen het funktioneren van transferia kunnen versterken. Voert een vervoerkundige analyse uit en onderzoekt soorten voorzieningen in transferia. Doet in dit kader enkele aanbevelingen en eindigt met konklusies.

 

Annotatie

93 p.
fig., tab. ; 30 cm
Lit. opg.: p. 92-93
Opdrachtgever Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Projectbureau Integrale Verkeers- en Vervoerstudies (Pb IVVS)
Rapportnr. VK 1510.301
ISSN 09200592

Naar boven