Onderwerp: Bezoek-historie

Trajectnota/MER Rijksweg 4 Delft-Schiedam : Kruithuisweg-Kethelplein
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland (RWS, ZH)

 

Samenvatting

Bevat de resultaten van het tracé- en milieuonderzoek voor het RW4 traject tussen Delft en Schiedam.

 

Annotatie

236 p.
ill.

Naar boven