Onderwerp: Bezoek-historie

Startnotitie A2 : traject Oudenrijn - Deil
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland (RWS, ON); eindred. Berkenbosch& Koetsenruijter

 

Samenvatting

Als eerste aanzet om (toekomstige) fileproblemen bij de verkeersafwikkeling op de A2 (RW2) tussen de knooppunten Oudenrijn en Deil te bestrijden is deze startnotitie opgesteld. Hierin wordt aangegeven welke oplossingsvarianten hiervoor zullen worden onderzocht en wat de effecten daarvan zullen zijn. Voorgesteld wordt het onderzoek met name te richten op het beter benutten van het beschikbare asfalt of verbreding van de bestaande autosnelweg. Een 'meest milieuvriendelijk alternatief' wordt eveneens uitgewerkt. Tegelijkertijd wordt belangstellenden en betrokkenen de mogelijkheid geboden middels inspraak hun reactie hierop kenbaar te maken.

 

Annotatie

52 p.
ill.
Omslag vermeldt tevens: Samen werken aan bereikbaarheid
Met lit. opg.

Naar boven