Onderwerp: Bezoek-historie

Tracébesluit Betuweroute 1998-3 (Zevenaar) : toelichting, bepalingen en kaarten
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Projectorganisatie Betuweroute

 

Samenvatting

Bundeling van een aantal nieuwe (deel)tracébesluiten binnen de gemeente Zevenaar, die niet overeenkomstig het Ontwerp-Tracébesluit Betuweroute van maart 1996 kunnen worden vastgesteld (volgens uitspraak Raad van State). Met name wordt nader ingegaan op de noodzaak van wachtsporen, geluidwerende maatregelen, de risiconormering voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en de externe veiligheid.

 

Annotatie

62 p.
krt.
Vastgesteld op 19 april 1999 door de Minister van Verkeer en Waterstaat in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Naar boven