Onderwerp: Bezoek-historie

Toetsingsadvies over de inhoud van het milieu-effectrapport A30
Publicatiedatum:01-01-1992

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Commissie voor de Milieu-effectrapportage (CMER), Werkgroep MER A3Ã [voorzitter H. Cohen]

 

Samenvatting

Voor de besluitvorming over de ombouw van de bestaande S1 tot autosnelweg A30 (RW30) als verbindingsweg tussen de A1 (RW1) en A12 (RW12, traject Ede - Barneveld) is een milieu-effectrapport (MER) opgesteld. In onderhavig toetsingsadvies stelt de Commissie voor de Milieu-effectrapportage dat het MER voldoende informatie bevat voor een besluitvorming waarin het milieubelang een volwaardige plaats inneemt. Er wordt voldoende inzicht geboden in de gevolgen van de aanleg en het gebruik van de weg. De Commissie is echter wel van mening dat aan beperking van de groei van de automobiliteit bij de uitwerking van de verkeersanalyse en de ontwikkeling van de alternatieven te weinig aandacht is besteed. Hierdoor is het niet gekomen tot een evenwichtige benadering van de bereikbaarheid via het wegverkeer en het openbaar vervoer. Bovendien is het belang van de nieuwe weg op nationaal niveau niet aangetoond.

 

Annotatie

3, 17, ii, ii, 3 p.
30 cm
Advies aan de Minister van Verkeer en Waterstaat, Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Ede, Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Barneveld. - Met voetnoten.
ISBN 9052373388

Naar boven