Onderwerp: Bezoek-historie

Toeritdosering : toepassing elders en in Nederland
Publicatiedatum:01-01-1989

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

F. Middelham; [Ministerie van Verkeer en Waterstaat] Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde, Hoofdafdeling CX

 

Samenvatting

Bespreekt de toepassing van toeritdosering in Nederland en het buitenland. Allereerst wordt de toepassing in de Verenigde Staten van Amerika, Frankrijk en Engeland belicht. In Nederland zijn inmiddels twee proeven met toeritdosering gestart. De eerste proef vindt plaats bij de noordelijkste toerit van de Coentunnel voor verkeer van zuid naar noord en is sinds 28 maart 1989 in bedrijf. De tweede gaat eind 1989 van start bij de toerit Delft-Zuid voor verkeer op de A13 in de richting van Rotterdam. De strategie van de doseerregeling is gebaseerd op de grootheden capaciteit, aanbod en snelheid. Aandacht wordt besteed aan de detectie hardware, de doseertoetsstellen, parameters, gracefuldegradation en tuning en bewaking. De eerste resultaten van de evaluatie van de Coentunnel-proef geven hoopgevende resultaten te zien.

 

Annotatie

18 p.
ill. ; 30 cm
Lit. opg. : p. 18

Naar boven