Onderwerp: Bezoek-historie

Toepassingsmogelijkheden van het Automatic Transmitter Identification System (ATIS) voor de Schelde Radar Keten (SRK)
Publicatiedatum:01-01-1994

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

TNO Fysisch en Elektronisch Laboratorium (FEL); T.A. Knoester

 

Samenvatting

ATIS is een systeem dat bij toepassing in marifoonverkeer een code uitzendt, die de identiteit bevat van de marifoongebruiker. ATIS wordt in 1995 verplicht gesteld voor de beroepsvaart en een jaar later voor de recreatievaart. Deze verplichting geld voor alle landen die het 'Regional Rhine Agreement' hebben ondertekend. De mogelijkheden van het ATIS-systeem voor de verkeersbegeleiders op het Schelde Coordinatie Centrum (SCC) komen aan de orde. Tevens worden overeenkomsten en verschillen met het 'Automatic Reporting and Identification System' (ARIS) toegelicht.

 

Annotatie

16 p.
ill.
Ingevolge opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland. - FEL-94-C105. - TNO-defensieonderzoek

Naar boven