Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting op de vegetatiekaart Texel
Publicatiedatum:01-01-1992

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS), Meetkundige Dienst (MD) afdeling geografische milieu-informatie; [samenstelling A.G. Knotters, E.H. Kloosterman, P.J.M. Melman]

 

Samenvatting

Bevat vegetatiekaarten van het duinengebied op het eiland Texel (Noordblad MD nr. 092-13 1991 en Zuidblad 094-54 1991) met daarbij een toelichting inclusief synoptische tabellen en een beschrijving van de karteermethode. De kartering is op basis van veldwerk en luchtfoto's in 1986 en 1987 verricht.

 

Annotatie

+ 3 bijl. MDGMI-R-9110. - In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, RWS, directie Noord-Holland. - Bijlage 1: methode procedure en methodiek voor de vegetatiekartering. - Bijlage 2 vegetatiekaart, schaal 1 : 10.000. - Bijlage 3 : tabellen
MD-GMI-1991-10

Naar boven