Onderwerp: Bezoek-historie

Tijdelijke Bijdrageregeling Spoorwegaansluitingen + Tijdelijke Beleidsregeling Bijdragen Vaarwegaansluitingen : regelingen van bijdragen uit het Infrastructuurfonds
Publicatiedatum:01-01-1997

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Goederenvervoer (DGG)

 

Samenvatting

Toelichting op twee regelingen uit de nota Transport in Balans. Doel van de regelingen is om initiatieven te stimuleren die leiden tot groei van het goederenvervoer per spoor en over water. Door verlaging van de investeringsdrempel wordt het bedrijfsleven aangemoedigd om nieuwe aansluitingen op spoorwegen en vaarwegen tot stand te brengen.

 

Annotatie

16 p.
ill.

Naar boven