Onderwerp: Bezoek-historie

Startnotitie Zeepoort IJmond
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH)

 

Samenvatting

De zeetoegang van het Noordzeekanaalgebied wordt belemmerd door het sluizencomplex bij IJmuiden. Er is een planstudie gestart die ten doel heeft na te gaan hoe de belemmeringen, rekening houdend met maatschappelijke en milieubelangen, weggenomen kunnen worden. Uitgelegd wordt hoe de planprocedure is en op welke momenten er gelegenheid is tot inspraak.

 

Annotatie

40 p.
fig., foto's
Met lit. opg.

Naar boven