Onderwerp: Bezoek-historie

Rapport van de technische werkgroep ver(on)dieping Oude Maas
Publicatiedatum:01-01-1970

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)]; [voorzitter P.C. Boshuizen ...[et al.]

 

Samenvatting

Rapport van de werkgroep die de technische en financiële consequenties bestudeerde, betreffende het achterwege laten van de vedieping van de Oude Maas in het kader van de aanpassing aan de verlaagde hoogwaterstanden door de afsluiting van het Haringvliet, alsmede die van de verondieping van de Oude Maas in het kader van de huidige nautische en waterhuishoudkundige inzichten.

 

Annotatie

8 p.
bijl., fig., tab.

Naar boven