Onderwerp: Bezoek-historie

Vergelijkingen van de ijkingen der vleugelinstrumenten, welke hebben plaats gehad in de jaren '41, '43, '47 en '48
Publicatiedatum:01-01-1949

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, directie Bovenrivieren (RWS, BOR), afdeling Studiedienst]; [J.W. Tops

 

Annotatie

[3] p.
bijl.

Naar boven