Onderwerp: Bezoek-historie

Duurzaam Stadsverkeer en Ruimtelijke Ordening, woekeren met ruimte of tijdig aanhaken : 9 december 1999
Publicatiedatum:09-12-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Kennisplatform VERDI

 

Samenvatting

Verslag van de themadag“Duurzaam Stadsverkeer en Ruimtelijke Ordening, woekeren met ruimte of tijdig aanhaken” van 9 december 1999. Dit verslag bevat de gehouden lezingen: Verkeer en Stedenbouw / R.J. Wijntjes ; Vervoerspresentatie op locatie, ruimtelijke ordening energiebesparing in verkeer en vervoer / A. Jansen ; Synthese personenvervoer, ontwerpideeën voor duurzaam personenvervoer / H.A. Brand ; Evaluatie mobiliteitseffecten Vinex-locaties / I.R. Wilmink ; Casuïstiek Stedebouw en Verkeer / A. Walraad ; Handboek bestemmingsplannen / P. Wissmann ; Mobilteit begint bij de woning / R. Haaijer, J. Perdok ; Transferia in Utrecht / J.M.C. van Vliet.

 

Annotatie

ongep.
ill.

Naar boven