Onderwerp: Bezoek-historie

Veiligheidsbeleving Randmeren : belevingswaardenonderzoek : eindrapport
Publicatiedatum:01-06-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Bouwdienst Rijkswaterstaat (RWS, BD); Opmaak: P.G. van Konijnenburg

 

Samenvatting

De Randmeren worden intensief gebruikt door waterrecreanten. Daarnaast wordt het gebied ook gebruikt door de beroepsvaart. Sinds de komst van het aquaduct bij Harderwijk eind 2002 zijn alle kunstwerken in het Randmerengebied geschikt voor klasse IV beroepsschepen. Hierdoor zullen er naar verwachting meer en grotere beroepsschepen gaan varen op de Randmeren. Onderzoek naar de veiligheidsbeleving van de vaargeulgebruikers. Doel was het schetsen van een beeld van de veiligheid van de Randmeren volgens de vaargeulgebruikers nu en in de toekomst (2020) en het inventariseren van de door hen ervaren knelpunten in dit gebied.

 

Annotatie

46 p.
ill.
Met lit.opg.
In opdracht van Directie IJsselmeergebied

Naar boven